filmisnotdeal

Đây là chân dung phô đồ của Bank ngày xưa, vì quá mệt mỏi do bị bắt chụp đi chụp lại đến khi Bank ưng thì mới thôi nên S đã bỏ đi lấy chồng...:)) --------------------------------------------- #film #photoart #analog #35mm #kodak #saigonese #vungtau #city #vietnam #sunshine #light #filmisnotdeal #morning #tree #me #daybyday #kodak #Bank #byme #weekend#

Ơ, Sài Gòn sáng sớm đã tụt mood rồi, tối ta còn đi học mà nỡ nào cái xe đi sau "chấm bi" hết áo mình....thiệt là 4 lạng --------------------------------------------- #film #photoart #analog #35mm #kodak #saigonese #vietnam #sunshine #light #filmisnotdeal #morning #tree #me #daybyday #kodak #Bank #coffee #byme #weekend#

Khi bạn là tỉ phú thì lời bạn nói là chân lý. Ráng đi nha Bank :)) --------------------------------------------- #film #photoart #analog #35mm #kodak #saigonese #vietnam #sunshine #light #filmisnotdeal #morning #tree #me #daybyday #kodak #Bank #coffee #byme #weekend#

Petits jeux entre grands amis.